Category Archives: Novosti

Sastanak stručnog kolegija

Danas 10.05.2021. godine u pslovnim prostorijama kompanije Yavuzbaucentar održan je sastanak stručnog kolegija na kome su razmatrana sllidedeća pitnja: Izvještaj o poslovanju za prva tr mjeseca tekuće godine, Izvještaj o ostvarenim prihodima i troškovima polsovanja, Naredne aktisnosti svi zaposlenih u svrhu ostvarivanja boljih rezultata rada i Prijem novih radnika. Po svim tačkama dnevnog reda urađeni […]